Kielikeskus

Kirjoittamisprosessi

Kirjoittajan valinnat

Mikä tekee tekstistä sujuvan?

Hyvä asiatyyli

Minä tieteellisessä tekstissä

Tilastokielen karikoita

Informaatiorakenne

Sidosteisuus

Metateksti

Lähteiden käyttö

EtusivulleTieteellisen tekstin kirjoittaminen

Ohjeita tieteelliseen kirjoittamiseen on oheisten linkkien lisäksi seuraavissa teoksissa:

Kniivilä, Sonja – Lindblom-Ylänne, Sari – Mäntynen, Anne: Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. WSOY Oppimateriaalit. Helsinki 2007. Erityisesti teoksen luvut Hyvä tieteellinen kielenkäyttö, Tekstin jäsentäminen ja rakentaminen, Mistä tieteellinen teksti syntyy? ja Referointi ja viittaaminen.

Hirsjärvi, Sirkka – Remes, Pirkko – Sajavaara, Paula: Tutki ja kirjoita. Tammi Oppimateriaalit. Helsinki. Erityisesti teoksen luku Tieteellisten kirjoitelmien rakenne.

Kinnunen, Merja – Löytty, Olli (Toim.): Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino. Tampere 2002. Erityisesti teoksen luku Kirjoittamisen käytännöt.

 

 

Päivitetty 26.8.2009

Katriina Kaakkolammi

 
- - - - - - - - - - - -
Kielikeskus
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
Puh. (03) 355111