Kielikeskus

Sanajärjestys

Lauseenvastikkeet

Kongruenssi

Tilastokielen karikoita

EtusivulleLauserakenteet

Ohjeita tieteelliseen kirjoittamiseen on oheisten linkkien lisäksi seuraavissa teoksissa:

Iisa, Katariina – Oittinen, Hannu – Piehl, Aino: Kielenhuollon käsikirja. 6., laajennettu ja päivitetty painos. Yrityskirjat Oy. Helsinki 2006. Erityisesti teoksen luku Sanajärjestysseikkoja.

Kniivilä, Sonja – Lindblom-Ylänne, Sari – Mäntynen, Anne: Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. WSOY Oppimateriaalit. Helsinki 2007. Erityisesti teoksen luku Hyvä tieteellinen kielenkäyttö.

Hirsjärvi, Sirkka – Remes, Pirkko – Sajavaara, Paula: Tutki ja kirjoita. 13.–14., uudistettu painos. Tammi Oppimateriaalit. Helsinki 2008. Erityisesti teoksen luku Tyyli ja kieliasu.

Kinnunen, Merja – Löytty, Olli (Toim.): Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino. Tampere 2002. Erityisesti teoksen luku Kirjoittamisen käytännöt.

 

Päivitetty 26.8.2011

Katriina Kaakkolammi

 
- - - - - - - - - - - -
Kielikeskus
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
Puh. (03) 355111