>> På svenska | Suomeksi | In English
Nordmedia 2007

Nordmedia2007@uta.fi

Välkommen till Den 18:e Nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning i Helsingfors16.-19.8.2007 

Generationer, kommunikation och mediefilosofi

Temat generationsupplevelse  och mediefilosofi står i fokus för den kommande nordiska medie- och kommunikationsforskningskonferensen. Konferensen har arrangerats sedan 1970-talet. Under trettio år har både forskning och forskningsobjekt förändrats. Ordförande för Föreningen för masskommunikationsforskning i Finland Irma Kaarina Halonen beskriver utvecklingen på följande sätt:

- Medieforskningen har gått in i ett terminalskede, där det strömmar in intryck från olika håll och också forskningen sker allt mer i ett ingenmansland, i nya nätverksomgivningar och -samfund. Kommunikationen face-to-face har blivit allt mer förmedlad - kommunikation computer-to-computer. 

>> Välkomsttal av ordförande för Föreningen för masskommunikationsforskning i Finland, SVD Irma Kaarina Halonen.


 Tack till alla!

Tack till alla plenarföreläsare, kommentatorer, panellister och panels ordförande, arbetsgruppernas ordförande och till alla deltagare för en god konferens med bra stämning!

Den nästa nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning är i Sverige i 2009 och arrangeras av Karlstad universitet. Vi ses där!

 

Muokkaa