Perustietoa oppimisesta löytyy osasta Mitä on oppiminen?.

Osassa Metakognitiiviset taidot tarkastellaan läheisesti myös reflektioon liittyviä asioita.

Jos haluat antaa palautetta, niin se onnistuu Palautepostissa.