Johdantoa oppimisteorioihin löytyy osasta Oppimisteorioita ja -näkemyksiä.

Muita oppimisteorioita tarkastellaan lähemmin osissa Konstruktivismi ja Behaviorismi.

Jos haluat antaa palautetta, niin se onnistuu Palautepostissa.