Johdantoa oppimisen ohjaamiseen löytyy osasta Oppimisen ohjaaminen

Voit myös tutustua ohjauksen käytännöllisiin konteksteihin

Kannattaa lueskella myös verkkotutorin ohjaustehtävistä.

Tutorin täytyy osata monenlaisia käytännöllisiä taitoja, tehdäkseen itse ja ohjatakseen oppijoita käytännön opiskelussa. Näistä enemmän osassa Opiskelun taidot uusissa oppimisympäristöissä

Jos haluat antaa palautetta, niin se onnistuu Palautepostissa.