Tutorin ominaisuuksiaTutorin ominaisuuksia

Sellaista ihmistä ei ole vielä syntynyt, joka osaisi vastata oikein kaikkiin kysymyksiin ja löytäisi ratkaisun jokaiseen ongelmaan. Siksi tutorinkaan ei pidä vaatia itseltään mahdottomia, hänen tärkeimpinä ominaisuuksinansa voidaankin pitää: 
  • kykyä kommunikaatioon 
  • kykyä empatiaan ja 
  • kykyä positiiviseen rohkaisuun 
Tutorin pitäisi olla helposti lähestyttävä ja luotettava. Hänen pitäisi osata kuunnella, mutta kuunnellessaan samalla myös analysoida oppijan ongelmaa ja auttaa häntä eteenpäin. Vaikeissa tapauksissa hänen pitäisi myöntää omien valmiuksiensa riittämättömyys, mutta kuitenkin osata ohjata oppija hakemaan apua sieltä, mistä sitä on saatavilla. 

Tutorin tehtävänä ei missään tapauksessa ole kantaa kaikkia oppijoiden murheita hartioillaan, vaan hänen ammattitaitoonsa kuuluu nimenomaan auttaa oppijoita löytämään ratkaisuja ongelmilleen ja auttaa heitä pitämään oppimisen prosessia yllä. Yhtä luonnollisesti kuin opiskelijoiden kannustaminen oppimisen poluilla, sisältyy tutorin ammattitaitoon myös hänen oma pyrkimys kehittyä ja kehittää itseään tutorina


Tutorina jaksaminen

Ohjaajan toimenkuva voi olla laaja, se voi sisältää niin asiantuntijaopettajana toimimista, oppimisen ohjaamista, vertaistutorina toimimista (esim. opettajakollegoille), enemmän tai vähemmän konkreettisten neuvojen, tuen ja kannustuksen ym. palautteen antamista. Koska ohjaus perustuu aina ihmisen kohtaamiseen, se tarkoittaa sitä, että ohjaaja ei voi toimia "virkamiehen" maskia käyttäen.

Ihmisen persoona kehittyy jatkuvasti, eikä ole koskaan valmis.  Jos ohjaaja hyväksyy muuttumisen mahdollisuuden itsessään, hän ymmärtää myös ohjattaviensa tarpeen.  Toisaalta tutor ei kaikessa empaattisuudessaankaan (sympaattisuudessaan?) voi muuttua ohjattavan puolesta, vaan enemmänkin näyttää itsellään esimerkkiä.  

Vaikka tutor nauttisikin erilaisten ihmisten kanssa työskentelemisestä, voi tutorointi käydä myös (henkisesti) raskaaksi.  Opetus- ja ohjaustyössä ohjaajan oma "nahka" paitsi parkkiintuu, myös kuluu, jollei sitä pääse välillä uudistamaan ja huoltamaan.  Työnohjaus, keskustelut kollegoitten kanssa ja koko työorganisaation sitoutuminen ohjauksen tarpeellisuuteen auttavat tutoria suojelemaan omaa persoonaansa ja käyttämään sitä resurssina kohtuullisissa mitoissa.

Esim. avoimen yliopiston monimuoto-opetuksen yhteydessä voidaan järjestää koulutustilaisuuksia, jotka ovat tärkeitä keskustelufoorumeita. Eri paikkakunnilla toimivat tutorit voivat myös käydä keskenään puhelinneuvotteluja, tai keskustella (sähkö)postin välityksellä tms.; välimatkat eivät ole nykyaikana yhteydenpidon esteenä. 

Minkälainen tutor minä olen?

Tutoroinnin ja johtamisen on sanottu olevan veljeksiä keskenään. Johtamisfilosofiaan liittyy aina jokin ihmiskäsitys, joka ilmaisee sen, mitä ihmisen ominaisuuksia pidämme oleellisina ja keskeisinä. Tukemalla kasvuhakuista ihmiskuvaa ohjaaja voi vaikuttaa merkittävästi opiskelijoiden, tulevien ammattilaisten kasvutarpeen kehittymiseen. 

Voit testata omaa ihmiskäsitystäsi tutorina, mutta ole varovainen tulosten tulkinnassa. Millään yksittäisellä testillä ei saada kattavaa ja kaiken selittävää käsitystä ihmisen monitasoisista ominaisuuksista ja näkemyksistä. Testi voi kuitenkin osaltaan antaa vihjeitä omasta ohjaustyylistäsi. 
Lähteet

Päivitetty 10.4.2004/Päivi Mäkinen