Tekijät


Verkko-tutor on tuotettu Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa (TYT).

Opengate
Päivi Mäkinen
Dokumentin sisällön suunnittelu, toteutus ja ylläpito
paivi.k.makinen@uta.fi
OPENgate

Tampereen yliopisto, Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus
Petri Nokelainen

Dokumentin testiosien suunnittelu 
petri.nokelainen@uta.fi
TYT

Virve Raittinen
Dokumentin testiosien ohjelmointi
virve.raittinen@uta.fi

Datapensseli

Leila Peräkylä, graafinen suunnittelija, hypermedia-asiantuntija
Dokumentin graafisten elementtien suunnittelu ja toteutus (otsikko- ja navigointikuvat, kuvituksena käytettyjen valokuvien digitointi ja editointi)
leila.perakyla@pp.inet.fi

IhaNova Oy
Mikko Ihanainen
Verkkopedagogiikka-osion ja Verkko-tutorin mietintämyssyn tekninen suunnittelu ja toteutus.Dokumentin ensimmäinen versio on asennettu verkkoon 29.7.1996 Tiina Frontin toimiessa hankkeen koordinoijana. 
Sisältöosioita on päivitetty epäsäännöllisen säännöllisesti ensimmäisen version jälkeen.

Testit uusittu 10.4.2004
Verkkopedagogiikka-osio uusittu kokonaan (sisältää Verkko-tutorin mietintämyssy - työkalun) 25.1.2005