Verkko-tutorin sisältökartta

AJANKOHTAISTA: 
Verkkopedagogiikka -sivuston lähteet päivitetty!
Johdanto
Mitä on oppiminen?
Oppimisteorioita ja -näkemyksiä Behaviorismi
Kokemuksellinen oppiminen
Konstruktivismi
Reflektio oppimisessa
Metakognitiiviset taidot
Oppimisen arviointi Ulkoinen ja sisäinen arviointi Arvioinnin menetelmiä
Minä oppijana Oppimisstrategiat (testi) 
Oppimisen taitojen kehittäminen
Opiskelun taidot uusissa oppimisympäristöissä Lukeminen käytännön opiskelussa
Kirjoittamisen prosessi ja prosessikirjoittaminen
Dialogi oppimisessa ja opetuksessa
Luovuus oppimisessa Luovuus ja ongelmakeskeinen oppiminen Luovia ongelmanratkaisumenetelmiä ja työtapoja
Oppijana kehittyminen (testi) 
Hyvin suunniteltu...
Opiskelun tavoitteita etsimässä HOPS - oman opiskelun hallinta  
Motivaatiosta
Ajankäytön suunnittelu
Ongelmia opiskelun arjessa
Uudet oppimisympäristöt
Avoin-suljettu oppiminen
Menetelmiä ja välineitä
Verkkopedagogiikka
Tietoverkko oppimisessa ja opetuksessa Verkko-opetuksen malleja Vuorovaikutuksellisen verkko-opetuksen rakenteet
Verkko-opetuksen sosiaaliset ratkaisut
Verkkopedagogisesta ajattelusta ja toiminnasta Mitä verkko-ohjauksella tarkoitetaan? Verkko-opiskelun monimuotoiset käytännöt
Verkko-oppimisen haasteet ja mahdollisuudet
Verkko-tutorin mietintämyssy-työkalun ohjeet
Oppimisen ohjaaminen
Suunnitelmallisen ohjauksen lähtökohdat Sosiaaliset suhteet ohjauksessa Vuorovaikutus - tavoitteettomasta keskustelusta dialogiin
Ohjauksen käytännölliset kontekstit
Portfoliotyöskentelyn ohjaaminen
Tutorina kehittyminen
Tutorin ominaisuuksia Ohjaamisen ihmiskäsitys (testi) 
Tutorin valmiudet ja haasteet Ohjaajana kehittyminen (testi)
Testit
Palauteposti Lähteet Tekijät Otsikko


Päivitetty 23.8.2005/Päivi Mäkinen