Ongelmia opiskelun arjessa


Vaikeuksien välttämiseksi ...

Aikuisopiskelija on yleensä hyvin motivoitunut ja innostunut oppija. Motivoituneena hänen lähtökohtansa prosessin läpiviemiseen ovat lupaavat. Oppiminen on mielekästä, kun kohteena on itse tärkeäksi koettu aihe ja oppimaansa voi parhaassa tapauksessa koetella välittömästi todellisuudessa. Opiskelun arki tuo kuitenkin mukanaan myös joitakin ongelmia, jotka eivät välttämättä liity varsinaisesti oppimisprosessiin, mutta jotka saattavat ulkoisina tekijöinä vaikuttaa (ja vaikeuttaa) opintojen etenemiseen, jollei niihin varaudu ja valmistaudu ennaltaehkäisevästi. 

Elämäntilanteen esteet (tai hidasteet)

Aikuisopiskelija ei välttämättä ole "villi ja vapaa", vaan hän on tehnyt sitoumuksia, jotka pitää hoitaa opiskelunkin aikana. Aikuisen elämäntilanteesta hyvin paljon riippuu, kuinka merkittäviksi nämä tekijät muodostuvat. Esim. pienten lasten äidin on hyvin vaikea aloittaa kokopäivätoiminen opiskelu vieraalla paikkakunnalla, vaikka se olisi kuinka tarpeellista hänen ammatillisen kehittymisen kannalta. Todennäköisesti hän ei edes mainitse kenellekään tällaisesta opiskelumahdollisuudesta, koska se ei yksinkertaisesti sovi hänen elämäntilanteeseensa, vaan hän lupaa itsellensä palata asiaan, kunhan lapset kasvavat... 

Myös työn ja opiskelun yhteensovittaminen on joskus vaikeaa, vaikka se muuten voisikin olla sekä työn että oppimisen kannalta hedelmällistä. Vuorokauden tunnit eivät riitä kokopäivätoimiseen työhön ja opiskeluun samanaikaisesti. Ansiotyötä tekevillä on kuitenkin oikeus saada (pääsääntöisesti palkatonta) opintovapaata, jolloin työntekijä on vapautettu työtehtävistään omaehtoista koulutusta ja opiskelua varten. 


Kun rahat eivät riitä

Taloudellisia ongelmia on pyritty ratkaisemaan erilaisilla opintososiaalisilla tuilla , kuten esim. (aikuis)opintorahalla ja opintolainalla. Summat ovat kuitenkin nykyään niin pieniä, ettei perheellinen, asunto- ja aikaisempia opintolainojaan makseleva opiskelija ilman lisätuloja tai rikasta avo/aviopuolisoa pärjää. 

Työvoimahallinnon kanssa toteutetut opinnot eivät yleensä itsessään maksa opiskelijalle mitään, mutta esim. matka- , ruoka- ja majoituskustannukset jäävät itse maksettaviksi. Akateemisille työttömille ei ole kovin paljon tarjolla koulutusta, johon osallistumisesta maksettaisiin päivärahaa. Toisaalta akateemisesti koulutetut ovat sisäistäneet uuden oppimisen ja itsensä kehittämisen tärkeyden, eivätkä hevillä luovuta pelkän rahan puutteen vuoksi. 

Avoimen yliopiston opiskelijat eivät ole oikeutettuja saamaan opintososiaalisia tukia, mutta opintojen ajoittaminen ilta-aikaan tekee osallistumisen mahdolliseksi päivätyötä tekeville ja työttömillekin ilman, että se vaikuttaisi työttömyyskorvaukseen. 


Älä unohda läheisiäsi

Parhaimmassa tapauksessa oppijan perhe ja ystävät ovat yhtenä rintamana tukemassa opiskelun etenemistä, niin psyykkisesti kuin tarvittaessa fyysisestikin. Läheisten ihmisten tuki ja myönteinen suhtautuminen opiskeluun voi olla oppimisen kynnystekijä. Ongelmia voi syntyä erityisesti ajankäytön suhteen; pitäisi opiskella, mutta kun lasten kanssa täytyy tehdä sitä, ja vaimon/miehen kanssa tätä, anoppi olisi tulossa kylään ja ystäviäkin pitäisi tavata. Sosiaaliset suhteet voivat jäädä pahasti retuperälle ilman kunnollista, koko elämäntilannetta huomioivaa ajankäyttösuunnitelmaa, jossa rauhoitetaan oma aikansa opiskelulle ja oma aikansa ihmissuhteille ja harrastuksille. 

Muunkinlaisia ongelmia voi esiintyä. Perhe ja ystävät voivat vähätellä opiskelun merkitystä tai antavat epäasiallista palautetta oppijan kyvyistä. Tällainen henkinen "lannistaminen" onkin jo vaikeammin hoideltavissa; tarvitaan rautaista itsekuria ja uskoa itseensä ja omien tekemisiensä oikeutukseen. Tällaisessa tilanteessa oppija voi hakea tukea opiskeluryhmältä tai opintojen ohjaajalta (tutor, opettaja, kurssinjohtaja). Kun oppiminen varsinkin monimuoto-opiskelussa muutenkin saattaa olla itsenäiseen ja yksin tapahtuvaan työskentelyyn painottuvaa, ei ole hyvä kantaa opiskeluun liittyviä paineita yksin; taakka saattaa tulla liian raskaaksi ja johtaa opintojen keskeyttämiseen. 


Lähteet


Päivitetty 31.12.2002/Päivi Mäkinen