Tampereen yliopiston kulttuurintutkimuksen keskus (Tampere Centre for Cultural Studies TACS) on 3.11.2005 perustettu yliopistossa toimiva monitieteinen oppiaine-, laitos- ja tiedekuntarajat ylittävä yhdysside. Keskuksen tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta ja edistää kulttuurintutkimusta tieteenalojen, laitosten ja tutkimushankkeitten välillä. Keskuksen toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki, jotka tutkimustyössään ja teoreettisessa suuntautuneisuudessaan keskittyvät yhteiskunnallisten ja kulttuuristen käytäntöjen merkitysvälitteisyyteen ja valtasuhteisiin.


ajankohtaista