Viritysjärjestelmät
Pythagoralainen
Puhdas
Temperoitu
Järjestelmien vertailu

Viritysjärjestelmien vertailu

Englantilainen matemaatikko ja lingvisti A.J.Ellis kehitti 1800-luvulla logaritmisen intervallien kuvaustavan. Perusyksikkö on tällöin sentti (c),joka on oktaavin 1200:s osa. Tasavireisen säveljärjestelmän puolisävelaskel on siis 100 c. Useimmat nykyiset elektroniset kosketinsoittimet voidaan virittää Ellisin senttijärjestelmän mukaan.
 
Intervallin laajuuden laskeminen Ellisin järjestelmän mukaan tapahtuu siten, että intervallin lukusuhteiden logaritmiarvo kerrotaan luvulla 3986 (1200/log2=3986). Esim. puhdas kvintti, joka on yläsävelsarjan osasävelten 2 ja 3 välinen intervalli, muutetaan senteiksi laskukaavalla log(3:2)x3986 = 702c. Ellisin senttijärjestelmä on havainnollinen tapa kuvailla intervallien laajuutta. Esim. puhtaan ja tasavireisen kvintin ero on vain 2c, mikä on juuri ja juuri kuultavissa.

Esim. C-duuriasteikon vertailu senteissä on seuraava:

 

 
Pythagoralainen
Puhdas
Tasavireinen
C
0
0
0
D
204
204
200
E
408
386
400
F
498
498
500
G
702
702
700
A
906
884
900
H
1110
1088
1100
C
1200
1200
1200