Viritysjärjestelmät
Pythagoralainen
Puhdas
Tasavireinen
Järjestelmien vertailu

Tasavireinen viritysjärjestelmä

perustuu siihen, että kaikki saman nimiset intervallit ovat saman suuruisia. Pienen sekunnin värähdyslukujen kerroin on tällöin luku, joka korotettuna kahdenteentoista potenssiinsa = 2 (i12=2). Tämän luvun likiarvo viiden desimaalin tarkkuudella on 1,05946. Kun käytetään tätä kerrointa, on edettävä pieninä sekunteina ylöspäin, ja koska kysymyksessä on päättymätön desimaaliluku, päädytään aina hieman epätarkkaan tulokseen.

Kerrointa käytettäessä on käytännöllisintä laskea saman tien kromaattisen asteikon sävelten korkeudet: Cis = 264 x 1,05946 = 279,69744. D = 279,69744 x 1,05946 = 296,32825. Dis/Es = edellinen x 1,05946 = 313,94793. E = edellinen x 1,05946 = 332,61527. Jatkaen samalla kertoimella saadaan F 352,39258. Fis/Ges = 373,34583. G = 395,54498. Gis/As = 419,06409. A = 443,98163. Ais/B = 470,38078. H = 498,34962. C = 527,98149. Virhe johtuu siitä, että esimerkissä on käytetty vain viittä desimaalia. Käytännössä viritys tapahtuu noin yhden herzin tarkkuudella, joten tasavireinen C-duuriasteikko on seuraava: C = 264. D = 296. E = 333. F = 352. G = 395,5. A = 444. H = 498. C2 = 528.