Viritysjärjestelmät
Pythagoralainen
Puhdas
Temperoitu
Järjestelmien vertailu

Puhdas viritys

perustuu yläsävelsarjan suhdelukuihin, jotka saadaan suoraan osasävelten järjestysnumeroista. C-duurin viritys lasketaan seuraavasti: D = 264 x 9 : 8 = 297. E = 264 x 5 : 4 = 330. F = 264 x 4 : 3 = 352. G = 264 x 3 : 2 = 396. A = 264 x 5 : 3 = 440. H = 264 x 15 : 8 = 495. C2 = 264 x 2= 528.

Kaikki puhtaan virityksen intervallit lasketaan seuraavilla kertoimilla:

pieni sekunti  16:15
suuri sekunti 9:8
pieni terssi 6:5
suuri terssi 5:4
kvartti 4:3
ylin. kvartti 45:32
väh. kvintti 64:45
kvintti 3:2
pieni seksti 8:5
suuri seksti 5:3
pieni septimi 16:9
suuri septimi 15:8
oktaavi  2