Viritysjärjestelmät
Pythagoralainen
Puhdas
Temperoitu
Järjestelmien vertailu

Pythagoralainen asteikko

lasketaan käyttämällä puhtaan kvintin suhdelukua 3/2. C-duurin sävelten värähdysluvut lasketaan seuraavasti: C1:n värähdysluku nykyisellä viritystasolla on 264 Hz. G on siis 264 x 3 : 2 = 396 Hz. Tätä kvinttiä ylemmän D2:n herziluku on 396 x 3 : 2 = 594. Jotta tämä saataisiin yksiviivaisen oktaavin D:ksi se on jaettava kahdella: 594 : 2 = 297. A saadaan laskutoimituksella 297 x 3 : 2 = 445,5. E2 värähtelee 445,5 x 3 : 2 = 668,25 Hz. Yksiviivainen E on puolet tästä = 334,125. H:n värähdysluku on siis 334,125 x 3 : 2 = 501,1875. Seuraava kvintti olisi lyydiseen asteikkoon kuuluva Fis. Tästä syystä pythagoralaisen asteikon kvartti lasketaan toonikasta kvintin alaspäin. Laskutoimitus on 528 (C2) x 2 : 3 = 352 Hz. Koko asteikko on siis seuraava: C = 264, D = 297, E = 334,125, F = 352, G = 396, A = 445,5, H = 501,1875 ja C2 = 528.

Kaikki pythagoralaiset intervallit lasketaan seuraavilla kertoimilla:

pieni sekunti  256:243
suuri sekunti 9:8
pieni terssi 32:27
suuri terssi 81:64
kvartti 4:3
ylin. kvartti 729:512
väh. kvintti 1024:729
kvintti 3:2
pieni seksti 128:81
suuri seksti 27:16
pieni septimi 16:9
suuri septimi 243:128
oktaavi  2