Sointu
Kolmisoinnut
Septimisoinnut
Noonisointu

Noonisointu

Neljän päällekkäisen terssin muodostamia viiden sävelen muodostelmia kutsutaan viisi- eli noonisoinnuiksi. Noonisoinnut rakentuvat tavallisimmin dominanttiseptimisoinnusta ja joko pienestä tai suuresta noonista. Nooni on intervalli, joka muodostuu oktaavista ja pienestä tai suuresta sekunnista.

Noonisoinnun tavallisin symboli on suuri kirjain sekä 7 ja 9. Koska noonisoinnussa on viisi säveltä, joudutaan neliäänisessä musiikissa yksi soinnun sävelistä jättämään pois. Tämä sävel on yleensä kvintti, jonka puuttuminen soinnusta ei muuta sen sointia juuri lainkaan.

Sivun asiaa koskeva kuva