Sointu
Kolmisoinnut
Septimisoinnut
Noonisointu

Septimisoinnut

Kolmen päällekkäisen terssin muodostamia neljän sävelen muodostelmia kutsutaan neli- eli septimisoinnuiksi. Septimisointu voi olla

  1. Duuripienseptimisointu eli dominanttiseptimisointu, joka muodostuu duurista ja pienestä septimistä. Soinnun tavallisin symboli on suuri kirjain & 7, esim. C7.
  2. Duurisuurseptipisointu, joka muodostuu duurista ja suuresta septimistä. Soinnun tavallisin symboli on suuri kirjain & maj.7, esim. Cmaj.7.
  3. Mollipienseptimisointu eli molliseptimisointu, joka muodostuu mollista ja pienestä septimistä. Soinnun tavallisin symboli on suuri kirjain & m & 7, esim. Cm7.
  4. Mollisuurseptimisointu, joka muodostuu mollista ja suuresta septimistä. Soinnun tavallisin symboli on suuri kirjain & m & maj.7, esim. Cmmaj.7.
  5. Ylinouseva suurseptimisointu, joka muodostuu ylinousevasta kolmisoinnusta ja suuresta septimistä. Soinnun tavallisin symboli on suuri kirjain & maj.7+5, esim. Cmaj.7+5.
  6. Vähennetty pienseptimisointu, joka muodostuu vähennetystä kolmisoinnusta ja pienestä septimistä. Soinnun tavallisin symboli on suuri kirjain & m & 7-5, esim. Cm7-5.
  7. Vähennetty vähennettyseptimisointu, joka muodostuu vähennetystä kolmisoinnusta ja vähennetystä septimistä. Soinnun tavallisin symboli on dim., esim Cdim..

    Sivun asiaa koskeva kuva