Intervalli
Avosävyiset
Sointusävyiset
Konsonoivat
Dissonoivat
Ylinousevat
Vähennetyt
Käänteisintervalli
Intervallitaulukko

Käänteisintervalli

tarkoittaa sitä intervallia, joka lisättynä alkuperäiseen intervalliin tuottaa yhteensä oktaavin. Käänteisintervalliparit ovat seuraavat:

  • priimi (1) - oktaavi (8)
  • pieni sekunti (p2)- suuri septimi (s7)
  • suuri sekunti (s2)- pieni septimi (P7)
  • pieni terssi (p3)- suuri seksti (s6)
  • suuri terssi (s3)- pieni seksti (p6)
  • kvartti (4)- kvintti (5)
  • ylinouseva kvartti (y4)- vähennetty kvintti (v5)