Intervalli
Avosävyiset
Sointusävyiset
Konsonoivat
Dissonoivat
Ylinousevat
Vähennetyt
Käänteisintervalli
Intervallitaulukko

Vähennetyt

intervallit syntyvät siten, että pientä tai puhdasta intervallia supistetaan puolisävelaskelella.