Intervalli
Avosävyiset
Sointusävyiset
Konsonoivat
Dissonoivat
Ylinousevat
Vähennetyt
Käänteisintervalli
Intervallitaulukko

Dissonoivat

eli riitasointiset intervallit ovat niitä, joita musiikkitajuntamme ei hyväksy pysyvänä olotilana, vaan vaatii niiden purkamista konsonoiviksi. Yleisen käsityksen mukaan pienet ja suuret sekunnit ja septimit sekä ylinouseva kvartti eli tritonus ovat dissonansseja.

Musiikin historiassa konsonanssi- ja dissonanssikäsitys on muuttunut siten, että yhä useammat intervallit on alettu kokea konsonoiviksi. Oman aikamme taidemusiikkia kuuntelevat ihmiset tuskin pitävät suurta sekuntia, pientä septimiä tai tritonusta dissonanssina.