Intervalli
Avosävyiset
Sointusävyiset
Konsonoivat
Dissonoivat
Ylinousevat
Vähennetyt
Käänteisintervalli
Intervallitaulukko

Konsonoivat

eli tasasointiset intervallit ovat niitä, jotka musiikkitajuntamme hyväksyy pysyvänä olotilana. Ne eivät vaadi mitään erityistä käsittelyä eli purkamista. Vanhemmissa musiikin kerrostumissa konsonansseina pidettiin ainoastaan puhtaita avosävyisiä intervalleja. Myöhemmin konsonoivaksi alettiin laskea myös terssit ja sekstit, joita kuitenkin pidettiin epätäydellisinä konsonansseina. Tämän kaltainen käsitys on yleisesti nykyisinkin vallalla: konsonoivia intervalleja ovat priimi, pieni ja suuri terssi, kvintti, pieni ja suuri seksti ja oktaavi. Kvartti on ongelmallinen: se kuulostaa dissonanssilta, jos se on moniäänisyydessä alimman sävelen ja jonkun muun välillä. Kaksiäänisyydessä kvartti kuulostaa dissonanssilta konsonoivassa ympäristössä ja konsonanssilta dissonoivassa ympäristössä.