Intervalli
Avosävyiset
Sointusävyiset
Konsonoivat
Dissonoivat
Ylinousevat
Vähennetyt
Käänteisintervalli
Intervallitaulukko

Sointusävyiset

intervallit voidaan selittää yläsävelsarjan osasävelillä 4-16. Ne eivät ole samalla tavalla kiinteitä kuin avosävyiset intervallit: yläsävelsarja tuottaa useita erilaisia sekunteja, terssejä, sekstejä ja septimejä. Näiden intervallien kohdalla voidaan puhua tietystä sävelalavyöhykkeestä, jonka sisällä intervalli yleensä hahmotetaan. Erityisen ongelmallinen on pieni eli molliterssi, joka syntyy yläsävelsarjassa varsinaisesti vasta kohtaan 16:19. Voimme kuitenkin likiarvona tyytyä suhteeseen 5:6. Sointusävyisiä intervalleja ei yleensä kutsuta puhtaiksi, vaan suuriksi ja pieniksi:

15:16 pieni sekunti 5:8 pieni seksti 7:8 suuri sekunti
3:5 suuri seksti 5:6 pieni terssi 4:7 pieni septimi 
4:5 suuri terssi 8:15 suuri septimi Luuttutanssi