Intervalli
Avosävyiset
Sointusävyiset
Konsonoivat
Dissonoivat
Ylinousevat
Vähennetyt
Käänteisintervalli
Intervallitaulukko

Avosävyiset

eli puhtaat intervallit muodostuvat yläsävelsarjan sävelistä 1-4, jolloin seuraavat intervallit ovat mahdollisia:
1:1 priimi  1:2 oktaavi 2:3 kvintti
3:4 kvartti
Avosävyiset intervallit ovat olleet luonteenomaisia musiikin historian vanhimmille moniäänisyyden kerrostumille. Vielä 1500-luvullakin sävellykset saatettiin lopettaa pelkkiä avosävyisiä intervalleja sisältävään yhteissointiin.