Asteikot
Pentatoniset asteikot
Permutointi
Diatoniset asteikot
Lyydinen moodi
Jooninen moodi
Miksolyydinen moodi
Doorinen moodi
Aiolinen moodi
Fryyginen moodi
Lokrinen moodi
Moodien symmetria
Duuri-mollijärjestelmä
Erilaiset molliasteikot
Sävellajijärjestelmä
Kromaattinen asteikko
Asteikkomuodostelmia

Erilaisia asteikkomuodostelmia

on periaatteessa lähes rajaton määrä. 1900-luvun taidemusiikissa on usein käytetty ns. synteettisiä symmetrisiä asteikkomuodostelmia. Niille on ominaista säännöllisesti toistuva intervallirakenne. Eniten on käytetty kokosävelasteikkoa, joka muodostuu pelkistä suurista sekunneista ja koko-puoliasteikkoa, joka muodostuu suurten ja pienten sekuntien vuorottelusta. Näille asteikkomuodoille on ominaista, että ne eivät synnytä dynaamista harmonista liikettä, vaan luovat eräänlaisen vapaan kellumisen vaikutelman.

Kokosävelasteikko Koko-puoliasteikko


Sivun asiaa koskeva kuva