Asteikot
Pentatoniset asteikot
Permutointi
Diatoniset asteikot
Lyydinen moodi
Jooninen moodi
Miksolyydinen moodi
Doorinen moodi
Aiolinen moodi
Fryyginen moodi
Lokrinen moodi
Moodien symmetria
Duuri-mollijärjestelmä
Erilaiset molliasteikot
Sävellajijärjestelmä
Kromaattinen asteikko
Asteikkomuodostelmia

Sävellajijärjestelmä

syntyy nousevasta ja laskevasta kvinttisarjasta, ns. kvinttiympyrästä. Kaikki asteikot voidaan aloittaa mistä tahansa perussävelestä. Käyttämällä korotuksia tai alennuksia asteikkojen intervallirakenne saadaan pysymään oikeana. Yleensä sävellajien etumerkinnöissä käytetään enintään kuutta tai poikkeuksellisesti seitsemää korotusta tai alennusta. Yli kuusi merkkiä vaativat sävellajit korvataan normaalisti helpommin luettavilla enharmonisilla sävellajeilla. Esim. on järkevää käyttää B-duuria, joka vaatii kaksi alennusta sen sijaan, että käytettäisiin Ais-duuria, jossa on kymmenen korotusta.

Sivun asiaa koskeva kuva