Asteikot
Pentatoniset asteikot
Permutointi
Diatoniset asteikot
Lyydinen moodi
Jooninen moodi
Miksolyydinen moodi
Doorinen moodi
Aiolinen moodi
Fryyginen moodi
Lokrinen moodi
Moodien symmetria
Duuri-mollijärjestelmä
Erilaiset molliasteikot
Sävellajijärjestelmä
Kromaattinen asteikko
Asteikkomuodostelmia

Erilaiset molliasteikot

syntyvät korottamalla kromaattisesti yhtä tai kahta luonnollisen mollin säveltä.

Harmoninen molli syntyy korottamalla luonnollisen mollin 7. sävel. Sen intervallirakenne on s2-p2-s2-s2-p2-y2-p2. Harmonista mollia käytetään, jotta saataisiin asteikkoon johtosävel ja sen myötä dominanttisointu.

Melodinen molli syntyy nousevassa sävelkulussa korottamalla sekä luonnollisen mollin 6. että 7. sävel. Laskevassa sävelkulussa palataan luonnollisen mollin säveliin.

Mustalais- eli itämainen molli syntyy korottamalla luonnollisen mollin 4. ja 7. sävel. Sen intervallirakenne on s2-p2-y2-p2-p2-y2-p2.

Harmoninen a-molli Melodinen a-molli Itämainen a-molli


Sivun asiaa koskeva kuva