Asteikot
Pentatoniset asteikot
Permutointi
Diatoniset asteikot
Lyydinen moodi
Jooninen moodi
Miksolyydinen moodi
Doorinen moodi
Aiolinen moodi
Fryyginen moodi
Lokrinen moodi
Moodien symmetria
Duuri-mollijärjestelmä
Erilaiset molliasteikot
Sävellajijärjestelmä
Kromaattinen asteikko
Asteikkomuodostelmia

Duuri-mollijärjestelmä

ja musiikin soinnullinen ajattelutapa tulivat vallitseviksi 1500-luvulta alkaen. Jooninen ja aiolinen moodi ikäänkuin erkanivat moodijärjestelmästä ja muodostivat uuden tonaalisen sävelajattelun perustan. Joonista moodia alettiin kutsua duuriksi eli kovaksi asteikoksi ja aiolista (luonnolliseksi) molliksi eli pehmeäksi asteikoksi. Duuriasteikon intervallirakenne perussävelestä sen yläoktaaviin on s2-s2-p2-s2-s2-s2-p2. Luonnollinen molliasteikko alkaa duurin kuudennesta sävelestä. Sen intervallirakenne on s2-p2-s2-s2-p2-s2-s2.

Duuriasteikko Luonnollinen molliasteikko


Sivun asiaa koskeva kuva