Asteikot
Pentatoniset asteikot
Permutointi
Diatoniset asteikot
Lyydinen moodi
Jooninen moodi
Miksolyydinen moodi
Doorinen moodi
Aiolinen moodi
Fryyginen moodi
Lokrinen moodi
Moodien symmetria
Duuri-mollijärjestelmä
Erilaiset molliasteikot
Sävellajijärjestelmä
Kromaattinen asteikko
Asteikkomuodostelmia

Moodijärjestelmän symmetria

tarkoittaa sitä, että lyydisen moodin intervallirakenne (suurten ja pienten sekuntien järjestys) alhaalta ylös on sama kuin lokrisen moodin ylhäältä alas. Samanlaisia symmetriapareja ovat jooninen ja fryyginen sekä miksolyydinen ja aiolinen moodi. Doorinen moodi on itsensä symmetria: sen intervallirakenne on samanlainen alusta loppuun kuin lopusta alkuun.

Eri moodien vaatimat korotus- ja alennusmerkit tulevat samassa järjestyksessä kuin kvinttiympyrään perustuvassa duuri-molli -sävellajijärjestelmässä. Kun pidetään moodien toonikana säveltä d, havaitaan lisäksi, että korotukset ja alennukset tulevat säveleen d nähden symmetrisessä järjestyksessä.

Sivun asiaa koskeva kuva