Asteikot
Pentatoniset asteikot
Permutointi
Diatoniset asteikot
Lyydinen moodi
Jooninen moodi
Miksolyydinen moodi
Doorinen moodi
Aiolinen moodi
Fryyginen moodi
Lokrinen moodi
Moodien symmetria
Duuri-mollijärjestelmä
Erilaiset molliasteikot
Sävellajijärjestelmä
Kromaattinen asteikko
Asteikkomuodostelmia

Doorinen moodi

syntyy kolmesta nousevasta ja kolmesta laskevasta kvintistä. Siihen kuuluvat sävelet d-e-f-g-a-h-c-d. Doorisen moodin rakenne on symmetrinen: suuret ja pienet sekunnit seuraavat toisiaan samassa järjestyksessä asteikon alusta loppuun kuin lopusta alkuun. Doorinen symmetria näkyy selvästi pianon koskettimilla, jolla on kaksi symmetrian keskipistettä, d ja as/gis. Doorinen moodi on + -merkkinen molli: lisäämällä mollin etumerkistöön seuraava korotus tai poistamalla viimeinen alennus mollista saadaan doorinen moodi. Esimerkiksi E-molliin kuuluu yksi korotus, fis. Kun tähän lisätään seuraava korotus cis, saadaan E-doorinen moodi. G-molliin kuuluu kaksi alennusta, b ja es. Kun näistä viimeinen eli es poistetaan, saadaan G-doorinen moodi.

Doorinen moodi


Sivun asiaa koskeva kuva