Asteikot
Pentatoniset asteikot
Permutointi
Diatoniset asteikot
Lyydinen moodi
Jooninen moodi
Miksolyydinen moodi
Doorinen moodi
Aiolinen moodi
Fryyginen moodi
Lokrinen moodi
Moodien symmetria
Duuri-mollijärjestelmä
Erilaiset molliasteikot
Sävellajijärjestelmä
Kromaattinen asteikko
Asteikkomuodostelmia

Miksolyydinen moodi

syntyy neljästä nousevasta ja kahdesta laskevasta kvintistä. Siihen kuuluvat sävelet d-e-fis-g-a-h-c-d. Miksolyydinen moodi on - -merkkinen duuri: poistamalla duurin etumerkeistä viimeinen korotus tai lisäämällä seuraava alennus duurista saadaan miksolyydinen moodi.
Esimerkiksi D-duuriin kuuluu kaksi korotusta, fis ja cis. Kun näistä viimeinen eli cis poistetaan, saadaan D-miksolyydinen moodi. B-duuriin kuuluu kaksi alennusta, b ja es. Kun näihin lisätään kolmas alennus as, saadaan B-miksolyydinen moodi.

Miksolyydinen moodi


Sivun asiaa koskeva kuva