Asteikot
Pentatoniset asteikot
Permutointi
Diatoniset asteikot
Lyydinen moodi
Jooninen moodi
Miksolyydinen moodi
Doorinen moodi
Aiolinen moodi
Fryyginen moodi
Lokrinen moodi
Moodien symmetria
Duuri-mollijärjestelmä
Erilaiset molliasteikot
Sävellajijärjestelmä
Kromaattinen asteikko
Asteikkomuodostelmia

Permutointi

tarkoittaa asteikon perussävelen siirtämistä siten, että alkuperäisistä sävelistä saadaan uusia asteikkomuodostelmia. Näitä kutsutaan alkuperäisen asteikon moodeiksi.

Esimerkiksi pentatonisesta asteikosta c-d-e-g-a-c saadaan seuraavat moodit: 1) d-e-g-a-c-d, 2) e-g-a-c-d-e, 3) g-a-c-d-e-g ja 4) a-c-d-e-g-a. Perussävelen siirtyminen sävelestä toiseen muuttaa asteikon karaktäärin erilaiseksi, koska asteikon intervallisuhteet suhteessa perussäveleen muuttuvat.

Moodit voidaan transponoida alkavaksi mistä sävelestä tahansa.

Pentatoniset moodit C:stä alkavat pentatoniset moodit


Sivun asiaa koskeva kuva