Asteikot
Pentatoniset asteikot
Permutointi
Diatoniset asteikot
Lyydinen moodi
Jooninen moodi
Miksolyydinen moodi
Doorinen moodi
Aiolinen moodi
Fryyginen moodi
Lokrinen moodi
Moodien symmetria
Duuri-mollijärjestelmä
Erilaiset molliasteikot
Sävellajijärjestelmä
Kromaattinen asteikko
Asteikkomuodostelmia

Pentatoniset eli viisisäveliset asteikot

edustavat kaikkein vanhimpia musiikkikulttuurin kerrostumia. Pentatoninen asteikko syntyy perussävelestä lähtevän neljän puhtaan kvintin sarjasta. Perussävelestä c nouseva kvinttisarja tuottaa sävelet c, g, d, a ja e. Kun nämä sijoitetaan yhden oktaavin sisälle, muodostuu pentatoninen asteikko c-d-e-g-a-c.

Tämä asteikkotyyppi sisältää pelkästään suuria sekunteja ja pieniä terssejä. Pentatoniset asteikot ovat olleet käytössä Kiinassa jo 4000 vuotta sitten. Myös Polynesian, Afrikan ja Amerikan alkuperäiskansojen musiikkikulttuureissa pentatoniikka on keskeisessä asemassa.

Pentatoninen Tom Dooley


Sivun asiaa koskeva kuva