Ylinouseva intervalli

puolisävelaskelta suurempi kuin suuri tai puhdas intervalli

Ylinouseva sekstisointu

ylinousevalle sekstille rakentuva modaalisesti muunnettu välidominanttisointu, joka normaalisti purkautuu dominanttisointuun tai toonikakvarttisekstisointuun.

Yläsävelsarja

soivan äänen osaäänet, jotka muodostuvat soivan kappaleen jakautumisesta eri pituisiin osiinsa