Una corda

yhdellä kielellä

Undesimi

oktaavi + kvartti

Unisono

yksiäänisesti

Urkupiste

pitkä, yleensä bassossa soiva sävel, joka on irrallaan ympäröivästä harmoniavirtailusta

Ut

C-sävelen nimitys

Uvertyyri

alkusoitto