Tabulatuuri

Soittimen otelaudan graafiseen kuvaukseen perustuva notaatio

Tacet

vaikenee

Tahtilaji

sävellyksen rytmin kuvaus, jossa määritellään tiettyjen aika-arvojen lukumäärä tahdissa

Taite

laajan teoksen osa

Talea

keskiaikaisen isorytmisen sävellystekniikan toistuvaa rytmiaihetta tarkoittava termi

Tango

argentiinalainen tasajakoinen tanssi

Tanssisarja

suite, partita, barokin instrumenttimusiikin keskeinen sävellysmuoto, Allemande-Courante-Sarabande-Gigue

Tanto

kovin paljon, liian

Tarantella

napolilainen nopea kolmijakoinen tanssi

Tasavireisyys

viritystapa, jossa oktaavi on jaettu 12 tasasuuruiseen puolisävelaskeleeseen

Tedesco

saksalainen

Te deum

Sinulle Jumala, Ambrosiuksen kiitosvirsi

Teema

kiteytynyt sävelaihe, jonka kehittelylle teos rakentuu

Temperointi

yleisnimitys etenkin barokkiaikana käytetyille kosketinsoittimien viritystavoille, jotka tekevät mahdolliseksi mahdollisimman monen sävellajin käytön

Tempo

aikamitta, musiikkiesityksen nopeus

Tempus

tahtijaon nimitys mensuraalimusiikissa

Tendenssisävel

sävel, jolla on päämäärä, esim. johtosävel, jolla on tendenssi purkautua toonikaan

Tenori

korkea miesääni

Tenoriavain

C-avain, jossa yksiviivainen c sijoittuu neljännelle viivalle

Tenuto

pidättäen, sävelen koko aika-arvon pitäminen

Teoria

kuva, asioiden systemaattinen kuvaus

Teosto

suomalainen säveltäjien, sanoittajien ja musiikin kustantajien tekijänoikeuksia valvova rekisteröity yhdistys

Terssi

diatonisen asteikon ensimmäisen ja kolmannen sävelen välinen intervalli

Terssikvarttisointu

septimisoinnun kvinttikäännös

Terssikvinttisointu

kääntämätön kolmisointu

Terssikäännös

sointu, jossa perusmuotoisen soinnun terssi on alimpana

Tertsetti

kolmen soittajan tai laulajan muodostama yhtye

Teräsävel

dominantin yläkvintti, asteikon toinen sävel

Tetrakordi

neljän diatonisesti etenevän sävelen kokonaisuus

Timbre

sointiväri

Timpani

patarumpu

Tonaalinen

duuri- ja molliasteikkoihin perustuva

Tonaalisuus

sävellajisuus, sävelten ja harmonioiden tonaalisten ominaisuuksien kokonaisuus. Termiä voidaan käyttää myös modaalisuuden distinktiona.

Tonaliteetti

ks. tonaalisuus

Toonika

sävellajin perussävel, käytetään yleensä duuri- ja mollisävellajien yhteydessä

Transponointi

musiikin siirtäminen toiseen sävellajiin

Tremolo

jatkuva nopea saman sävelen, intervallin tai soinnun toistaminen

Triadi

kolmisointu

Trio

kolmelle soittajalle sävelletty teos. Tiettyjen sävellysmuotojen keskimmäinen sikermä. Kolmen soittajan tai laulajan muodostama yhtye

Trioli

tahdin tai tahdin osan jakaminen kolmeen yhtä suureen osaan

Triste

surullinen

Tritonus

ylinouseva kvartti, intervalli, joka muodostuu kolmesta kokoaskeleesta

Trokee

runomitta, joka muodostuu pitkästä ja lyhyestä tavusta

Tromba

trumpetti

Trombone

pasuuna

Troppo

liiaksi

Trubaduuri

keskiaikainen laulurunoilija

Trumultuoso

pauhuisasti, myrskyisästi

Tutti

kaikki