Rallentando

Rall., hidastaen

Ranskalainen sekstisointu

ylinousevalle sekstille rakentuva modaalisesti muunnettu lainamuunnesointu, joka purkautuu normaalisti V asteelle. Soinnun intervallistruktuuri on s3, s2, s3, esim. C-duurissa as-c-d-fis

Ranskalainen viuluavain

G-avain, jossa yksiviivainen g sijoittuu ensimmäiselle viivalle

Rapido

nopeasti

Rapsodia

erilaisista tunnetuista sävelmistä sommiteltu soitinsävellys

Re

D-sävelen yleinen nimitys

Refrain

kertosäe

Renessanssi

musiikin tyylikausi, jossa korostuvat ilmaisun selkeys, tasapaino ja tarkoin määritellyt melodiset ja harmoniset lainalaisuudet, n. 1450-1600.

Repetitio

kertaus, toisto

Requiem

rauha, sielunmessu

Resitatiivi

puheenomainen laulu, jolla ei ole määrättyä musiikillista muotoa tai rytmiä

Resonanssi

värähtelyn siirtyminen kappaleesta toiseen

Responsorinen

laulutapa, jossa esilaulajan ja kuoron osuudet vaihtelevat

Retroversio

musiikin liike takaperin, lopusta alkuun

Ricercare

imitointiin perustuva barokkiajan soitinsävellys

Rinforzato

äkkiä voimistuen

Risoluto

päättäväisesti

Romantiikka

aikakausi, joka musiikin historiassa käsittää osapuilleen 1800 luvun kolme viimeistä neljännestä

Rondo

soitinsävellysmuoto, jossa kertautuva taite ja muuttuvat taitteet vuorottelevat

Rubato

vapaa aikamitan käyttö

Rytmi

ajan jakaminen osiin, korollisten ja korottomien tahtiosien vaihtelu

Rytmimoodi

keskiajalla käytetty rytmikaava. Yleisesti käytössä oli kuusi rytmimoodia