Palestrina

Giovanni Pierluigi, italialainen säveltäjä 1525-1594

Parafraasi

sävellyksen vapaa uudelleen sovitus

Paralleeli

rinnakkaisliike, jossa äänet liikkuvat samanaikaisesti samaan suuntaan siten, että niiden välinen intervallistruktuuri pysyy samana

Partita

tanssi- tai variaatiosarja

Partituuri

moniäänisen sävellyksen kaikkien äänten yhdistelmä päällekkäisille viivastoille kirjoitettuna

Passacaglia

basso-ostinatolle perustuva variaatiosävellys

Passepied

ranskalainen nopea kolmijakoinen piiritanssi

Passio

oratorio, jonka tekstit liittyvät Kristuksen kärsimyshistoriaan

Pastoraali

paimenidylli

Pateettinen

intomielisen mahtipontinen

Pedaali

urkujen jalkio, pianon jalkapolkimet

Peili

melodian inversio

Pentatoniikka

viisisävelisyys, pentatoninen asteikko muodostuu suurista sekunneista ja pienistä tersseistä

Periodi

ks. lauseke

Perkussiivinen

lyömäsoittimellinen

Permutointi

uudelleen järjestely, jossa alkuperäisen jonon ensimmäinen jäsen siirretään viimeiseksi, esim.1-2-3-4, 2-3-4-1, 3-4-1-2, 4-1-2-3

Perussävel

toonika, autenttisen moodin ensimmäinen sävel

Pesante

painavasti

Piacevole

miellyttävästi

Pianissino

pp, mitä hiljaisimmin

Piano

p, hiljaa

Piano pianissimo

ppp, mahdollisimman hiljaa

Picardin terssi

mollisävellyksen viimeisen soinnun suuri terssi

Pidätys

synkooppidissonanssi

Pienoismuodot

lausekkeet ja sikermät

Piť

enemmän

Pizzicato

(jousisoitinta) näppäillen

Plagaali

moodi, jonka perussävel on asteikon keskellä. Kadenssi, jossa toonikaa edeltää subdominanttisointu

Plektra

eräiden kielisoitinten näppäilyssä käytettävä apuväline

Poco

vähän

Poco a poco

vähitellen

Poikkitela

harmoninen liike, jossa edellisen soinnun sävel esiintyy seuraavassa soinnussa toisessa äänessä kromaattisesti muunnettuna

Polkka

böömiläinen tasajakoinen tanssi

Poloneesi

puolalainen juhlallinen tanssi

Polska

ruotsalainen ja suomalainen kansantanssi

Polyfonia

moniäänisyys, jossa eri äänet säilyttävät melodisen itsenäisyyden

Ponticello

otelautasoittimessa ääni tuotetaan läheltä tallaa

Portamento

laulutapa, jossa ääni liukuu asteittain säveltasolta toiselle

Portato

siirtyminen sävelestä toiseen siten, että sävelten väliin jää pieni tauko

Positio

asema, soinnussa sopraanon suhde soinnun perussäveleen

Possibile

mahdollisimman

Postludi

loppusoitto

Postuumi

tekijänsä kuoleman jälkeen julkaistu teos

Potpuri

eri sävelmistä sommiteltu yhtäjaksoinen kokonaisuus

Preludi

alkusoitto

Presto

nopeasti

Priimi

sävelen ja sen kertauksen tai kromaattisen muunnoksen välinen intervalli

Prima vista

Ensi näkemältä, musiikin esittäminen ilman etukäteen harjoittelua

Proprium

messun vaihtuvat osat

Punta

jousen kärki

Pythagoras

kreikkalainen filosofi, matemaatikko ja musiikin teoreetikko (500-400-l eKr)

Pythagoraan komma

12 kvintin ja 8 oktaavin välinen ero

Pythagoralainen viritys

puhtaisiin kvinteihin perustuva viritys