Napolilainen sekstisointu

modaalisesti muunnettu 2. asteen sointu, jossa käytetään fryygisen moodin 2. säveltä

Nelisointu

ks. septimisointu

Neumaattinen

tekstin ja melodian välinen suhde, jossa yhtä tekstitavua kohti on 2-4 melodiasäveltä

Neumi

merkki, musiikin kuvaukseen käytetyt merkit ennen kvadraattinotaation kehittymistä

Nooni

intervalli, jonka laajuus on oktaavi + sekunti

Noonisointu

neljästä päällekkäisesti terssistä muodostunut sointu, esiintyy neliäänisessä musiikissa kvintittömänä

Notaatio

musiikin kuvaamiseen tarkoitettu merkkijärjestelmä

Novemoli

tahdin tai sen osan jakaminen yhdeksään yhtä suureen osaan

Nyanssi

sävelvoimakkuuteen liittyvä merkki