Ma

mutta

Madrigaali

italialainen läpisävelletty kuorolaulu, myös laululle ja soittimille sävelletty säkeistölaulu

Maestoso

juhlallisesti

Maggiore

duurisävellaji

Magnificat

Marian kiitosvirsi

Mano destra

oikealla kädellä (m.d.)

Mano sinistra

vasemmalla kädellä (m.s.)

Manuaali

koskettimisto

Marciale

marssin tapaan

Marziale

sotaisa

Masurkka

puolalainen tanssi 3/4-tahtilajissa

Materiaali

musiikillisen ilmaisun teoreettinen lähtökohta

Medianttiset soinnut

3. ja 6. asteelle rakentuvat soinnut

Melankolinen

alakuloinen

Melisma

melodiavirtailu, jossa yhtä tekstitavua kohti on yli neljä melodiasäveltä

Melodia

toisiaan seuraavien sävelkorkeuksien muodostelma

Melodinen molli

molliasteikko, jossa nousevassa liikkeessä käytetään duuriasteikon 6. ja 7. säveltä, laskevassa liikkeessa käytetään luonnollisen mollin säveliä

Melodraama

musiikin säestämä lausunta

Meno

vähemmän

Mensuraalinotaatio

tapa merkitä musiikin rytmiä nuottien aika-arvoilla, otettiin käyttöön n. 1250

Menuetti

hitaahko tanssi 3/4-tahtilajissa

Messu

katolisen kirkon jumalanpalvelus

Mezzosopraano

naisääni, joka on matalampi kuin sopraano ja korkeampi kuin altto

Mezzosopraanoavain

C-avain, jossa yksiviivainen c sijoittuu toiselle viivalle

MIDI

musiikki-instrumenttien digitaalinen yhteenliittäminen (interface), laitevalmistajien yhteisesti sopima standardi

Miksolyydinen moodi

diatoninen asteikko g,a,h,c,d,e,f,g

Minimalismi

äärimmäiseen niukkuuteen ja toistoon perustuva taiteellinen ilmaisukieli

Minore

mollisävellaji

Misterioso

salaperäisesti

M.M.

Mälzelin metronomi

Mobile

liikkuvasti

Modaalinen

moodeihin perustuva, musiikki, joka käyttää materiaalinaan kirkkosävellajeja

Modaalinen muunnesointu

vallitsevan toonikan piiristä, mutta toisesta moodista tulevan muunnesävelen sisältävä sointu

Moderato

kohtuullisesti

Modulaatio

siirtyminen sävellajista toiseen

Molli

pehmeä, yleisnimitys asteikoille, joissa perussävelen ja kolmannen sävelen välinen intervalli on pieni terssi. Kolmisointu, jonka intervallistruktuuri alhaalta ylöspäin on p3, s3

Molto

sangen

Monodia

harmoniavirtailulla säestetty yksinlaulu

Monodraama

yhden henkilön esittämä näytelmä

Monofonia

säestyksetön yksiääninen laulu

Monokordi

yksikielinen soitin, antiikin kannettava musiikkitieteellinen laboratorio

Moodi

muoto, asteikko, kirkkosävellaji

Mordentti

alasivusävelinen korukuvio

Morendo

kuollen, hiljaa häipyen

Mosso

liikkuva

Motetti

polyfoninen kuorolaulu

Motiivi

musiikillisen ajatuksen kiteytymä, teeman tai aiheen osa, jolla on erottuva karaktääri

Movimento

liike, aikamitta

Murtosointu

soitto- ja kirjoitustapa, jossa soinnun sävelet esitetään peräkkäin, arpeggio

Musette

ranskalainen maalaistanssi

Mustalaismolli

ks. itämainen molli

Muunnesävel

vallitsevaan sävellajiin kuulumaton sävel

Myytti

kulttuurin pohjavirta, jonka varassa olemassa oleva todellisuus hahmotetaan