La

yleinen A-sävelen nimitys

Lacrimoso

kyynelehtien, requiem-messun osa

Laeva manu

vasemmalla kädellä

Lainamuunnesointu

sointu, joka ei kuulu vallitsevan sävellajin varsinaiseen eikä modaalisesti muunnettuun sointuvalikoimaan, yleensä välidominantti

Lamentaatio

valituslaulu

Largamente

hitaasti, leveästi

Largando

hidastaen, leventäen

Larghetto

melko hitaasti, leveästi

Larghissimo

mitä hitaimmin, leveimmin

Largo

leveästi, hyvin hitaasti

Laudes

aamurukous

Lauseke

periodi, vähintään kolmen, yleisimmin neljän säkeen muodostama musiikillinen kokonaisuus

Legato

sitoen

Leggiero

kevyesti, vapaasti

Legno

puu, col legno tarkoittaa, että jousisoitinta soitetaan jousen puuosalla

Lento

hitaasti

Leposävel

asteikon 4. sävel, subdominantti

Libretto

oopperan tai muun laajan vokaaliteoksen teksti

Lied

laulu, yleensä pianolla säestetty yksinlaulu

Ligatuura

notaatiomerkki, jossa yhdellä merkillä ilmaistaan useita säveliä

Litania

responsorinen laulettu rukous

Loco

paikalta, nuotit soitetaan kirjoitetussa oktaavialassa

Logaritmi

se eksponentti, jonka osoittamaan potenssiin logaritmijärjestelmän kantaluku on korotettava, jotta saataisiin annettu luku

Lokrinen moodi

diatoninen asteikko h,c,d,e,f,g,a,

Lomasävel

asteittaisessa melodialiikkeessä korottomalla tahtiosalla esiintyvä sointuun kuulumaton sävel

Longa

pitkä, mensuraalinotaation aika-arvo

Loure

ranskalainen hidas tanssi

Luonnollinen molli

diatoninen asteikko, jonka intervallistruktuuri on koko-puoli-koko-koko-puoli-koko-koko

Lyydinen moodi

diatoninen asteikko f,g,a,h,c,d,e,f