Idiomaattinen

soittimellinen, sävellystapa, jossa soittimen ominaisuudet vaikuttavat musiikilliseen ilmaisuun

Imitaatio

jäljittely

Impressario

oopperaseurueen tai konserttiyrityksen johtaja

Impromptu

osittain improvisoiden sävelletty soitinsävellys

Improvisointi

musiikin luominen etukäteen valmistamatta

Indeciso

päättämätön, epämääräinen

Inferno

helvetti

Inspiraatio

innoitus

Instrumentti

soitin

Intermezzo

välisoitto

Intervalli

sävelten välinen välimatka

Intime

sisäinen, harras. Suomalainen kvintetti

Inversio

käännös, intervallista ja soinnusta tehdään inversio siirtämällä alin sävel ylempään ääneen. Melodian inversio tehdään kääntämällä alkurepäisen melodian nousevat intervallit laskeviksi ja laskevat nouseviksi.

Iskuala

pienin rytmillinen yksikkö, korollisen ja sitä seuraavan korottoman tahtiosan muodostama kokonaisuus

Isorytminen

samarytminen, 1300-luvulla käyttöönotettu sävellystekniikka, joka perustuu toistuvien erimittaisten melodia- ja rytmiaiheiden käyttöön

Italialainen sekstisointu

ylinousevalle sekstille rakentuva modaalisesti muunnettu lainamuunnesointu, joka purkautuu normaalisti V asteelle. Soinnun intervallirakenne on s3, 1, y4, esim. C-duurissa as-c-c-fis

Itämainen molli

mustalaismolli, molliasteikko, jonka 4. ja 7. sävel on korotettu.