Habanera

tasajakoinen tanssi, saanut nimensä Havannan kaupungista

Halleluja

liturginen ylistyshuudahdus

Halling

norjalainen tasajakoinen kansantanssi

Hambo

ruotsalainen kolmijakoinen tanssi

Harhalopuke

sointuliike, jossa V asteen sointua seuraa VI aste

Harmonia

samanaikaisesti soivien sävelten kokonaisuus

Harmoninen molli

molliasteikko, jonka 7. sävel on korotettu, käytetään yleensä mollimelodioiden soinnutuksessa

Hautbois

oboe

Heksakordi

kuusisävelinen asteikko

Hemiola

puolitoista, sävelkorkeuksien yhteydessä kvintti, rytmiopissa 6/8-tahtilajin vaihtuminen 3/4-tahtilajiksi

Hertzi

vähähdysten mittayksikkö, Hz = värähdykset/sekunti

Heterofonia

alunperin Platonin käyttämä termi, tarkoittaa primitiivistä moniäänisyyden muotoa, jossa melodia esitetään yhtäaikaisesti alkuperäisessä ja lievästi muunnetussa muodossa

Homofonia

moniäänisyyden muoto, jossa melodiaa säestetään sointuvirtailulla

Huippusävel

ks. dominantti

Hymni

juhlallinen laulu