Da capo

päästä, sävellyksen kertaaminen alusta

Daktyyli

runomitta, joka muodostuu yhdestä pitkästä ja kahdesta lyhyestä tavusta

Danse macabre

kuoleman tanssi

Debyytti

ensiesiintyminen

Desimi

intervalli, jonka laajuus on oktaavi + terssi

Desimoli

tahdin tai sen osan jakaminen 10 yhtä suureen osaan

De profundis

syvyydestä, katumuspsalmi

Destra mano

oikealla kädellä

Détaché

kevyt jousen käyttö

Dextra mano

oikealla kädellä

Diapason

antiikin kreikkalainen oktaavin nimitys, urkujen tai urkuharmoonin tietty äänikerta

Diapente

antiikin kreikkalainen kvintin nimitys

Diatoninen

asteikko, joka etenee sekuntiliikkein

Diatoninen modulaatio

modulaatio, jossa siirrytään sävellajisttoiseen käyttämällä siltana eri sävellajien yhteisiä sointuja

Dies irae

vihan päivä, keskiaikainen sekvenssi, kuolinmessun osa

Diesis

vanhassa kreikkalaisessa musiikinteoriassa pythagoralaisen asteikon puolisävelaskel, myöhemmin enharmoniikan tuottama neljäsosa-sävelaskel

Diktaatti

sävelsanelu, musiikin hahmotuskyvyn kehittämiseksi tarkoitettu harjoitusmetodi

Diminuendo

hiljentäen

Diminuutio

tihennys, alkuperäiseen verrattuna puolta lyhyempinä aika-arvoina esitettävä imitaatio

Director cantus

laulun johtaja, ansioituneille kirkkomuusikoille myönnettävä arvonimi

Diskantti

korkein kuoroääni, kosketinsoitinsävellyksissä oikean käden osuus

Diskanttiavain

G-avain, jossa yksiviivainen g sijoittuu toiselle viivalle

Dispositio

urkujen äänikertojen kokonaisuus

Distinktio

erottaminen, yhden asian erillään pitäminen toisesta

Divertimento

1700-luvun jälkipuolen soitinsävellys, jossa on piirteitä sarjasta ja sinfoniasta

Divisi

orkesterin tai kuoron tietyn esittäjäryhmän jakaminen kahteen tai useampaan osaan

Do

yleinen C-sävelen nimitys

Dodekafonia

12-säveljärjestelmä, yksi1900-luvun atonaalisen musiikin sävellysteknillinen lähtökohta

Dolce

suloisesti

Doloroso

tuskaisesti

Dominantti

hallitseva, duuri- ja molliasteikon viides sävel ja sille rakentuva sointu, joka pyrkii purkautumaan toonikaan

Doorinen moodi

diatoninen asteikko d,e,f,g,a,h,c,d

Doorinen seksti

molliasteikon korotettu kuudes sävel

Doppio

kaksinkertainen

Doppio movimento

kaksinkertaisella nopeudella

Double bass

kontrabasso

Duoli

tahdin tai sen osan jakaminen kahteen yhtä suureen osaan

DurchfŸhrung

fuugan taite, sonaatin kehittelyjakso

Duuri

diatoninen asteikko, jonka intervallirakenne on koko-koko-puoli-koko-koko-koko-puoli

Duuriasteikkoiset intervallit

duuriasteikon perussävelen ja muiden sävelten väliset intervallit

Dux

johtaja, fuugan teema pääsävellajissa

Dynamiikka

sävelvoimakkuuden vaihtelu