äni

kuuloaistilla havaittava välittäjäaineessa etenevä värähtely