Ääni
Musiikki
Yläsävelsarja
Säveljärjestelmien perusta

Yläsävelsarja

syntyy kappaleen, esimerkiksi soittimen kielen värähtelystä. Kieli värähtelee koko pituudellaan, mutta myös sen osat "elävät omaa elämäänsä". Tämä tarkoittaa, että kielen puolikkaat, kolmasosat, neljäsosat, viidesosat jne. tuottavat omat sävelkorkeutensa, jotka sulautuvat perusäänen osiksi. Yhteensä ne muodostavat sen kokonaisuuden, joka koetaan sävelkorkeutena ja äänen värinä.