Ääni
Musiikki
Yläsävelsarja
Säveljärjestelmien perusta

Musiikki

on aritmeettisten lukusuhteiden saattamista välittömäksi aistihavainnoksi.
Schopenhauer