Sosiaalinen pääoma, luottamus ja hoiva

 

ETUSIVU

HANKKEESTA

TUTKIJAT

YHTEYSTIEDOT

 

 

 

 

 

| In English |

Esittely

SoTCa-hankkeessa tutkitaan informaaleja ja formaaleja hoivaresursseja sosiaalisen pääoman erityisenä muotona ('sosiaalisena hoivapääomana'). Se tuo sosiaalisen pääoman tutkimustraditioon uusia alueita, ennen muuta hoivan ja perheen. Tutkimus lisää ymmärrystämme sosiaalisen pääoman synnystä, käytöstä ja jakautumisesta paitsi luokka- myös sukupuoli- ja sukupolvikehyksessä. Metodologinen lähtökohta on kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen lähestymistavan yhdistämisessä ja vertailujen tekemisessä yksilö- ja perhetasolla sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Hanke kuuluu osana Suomen Akatemian yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, työministeriön, Työsuojelurahaston ja Tekesin kanssa rahoittamaan nelivuotiseen tutkimusohjelmaan Sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot (SoCa).

 

 

Hoivan ja sosiaalipolitiikan tutkimusryhmä - (hankkeet)