Hoivan ja sosiaalipolitiikan tutkimusryhmä

 

ESITTELY

AJANKOHTAISTA

HANKKEET

JULKAISUT

TUTKIJAT

YHTEYSTIEDOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryhmän jäsenet

Anneli Anttonen

Anneli Anttonen
• YTT
• Sosiaalipolitiikan professori Tampereen yliopistossa
• Sosiaalipolitiikan dosentti Joensuun yliopistossa
• Vieraileva professori Tukholman yliopistossa 2004
• Vieraileva tutkija Yhdysvalloissa (The City University of New York/Hunter College/School of Social Work ja The New School for Social Research 1989, University of California, Berkeley, Beatrice M. Bain Research Group 1990, The University of Texas at Austin/School of Social Work 1997), Englannissa (University of Kent at Cantebury/Department of Social Policy 1994, University of Leeds/Department of Sociology and Social Policy 2002), Saksassa (Georg-August-Universität Göttingen, Institut für Sozialpolitik 1999)
• Useiden lehtien toimituskunnissa (Janus, Naistutkimus, Sosiologia ja Nora), 1997-1999 Naistutkimus-Kvinnoforskning lehden päätoimittajana
• Tieteellisenä asiantuntijana seuraavien kansainvälisten järjestöjen työryhmissä: ILO, UNRISD ja OECD
• Ollut tutkijana useissa kansainvälisissä ryhmissä
• Tutkimusintressit: hyvinvointivaltion teoria; sosiaali- ja hoivapalvelut vertailevassa kehyksessä, feministinen sosiaalipolitiikan ja hyvinvointivaltion tutkimus, hoiva ja sosiaalinen pääoma

Teppo Kröger

Teppo Kröger
• YTT 1997 (Tampereen yliopisto)
• Sosiaalityön dosentti Tampereen yliopistossa
• Sosiaalityön lehtori Jyväskylän yliopistossa
• Vieraileva tutkija Englannissa (University of Kent at Canterbury 1998)
• SOCCARE-tutkimushankkeen hallinnollinen koordinaattori
• Suomen edustaja Pohjoismaiden sosiaalikorkeakoulujen työvaliokunnassa
• NORDPLUS-verkoston ”Familjeinriktat socialt arbete i Norden” perustaja ja koordinaattori
• Nordisk Sosialt Arbeid -lehden toimituskunnan jäsen
• European Journal of Social Work -lehden Advisory Boardin jäsen
• Vammaistutkimuksen tukisäätiön hallituksen jäsen
• Tutkimusintressit: Ikäihmisten sosiaalipalvelujen tutkimus, lapsiperheiden sosiaalipalvelujen tutkimus, vammaistutkimus, vertaileva tutkimus

Katja Repo

Katja Repo
• YTM 1995, YTL 2002; YTT 2010 (Tampereen yliopisto)
• Tutkija Tampereen yliopistossa
• Ollut myös vierailevana tutkijana Kentin yliopistossa
• Tutkimustoiminta on kohdistunut köyhyyteen, eläke- ja sosiaalipalvelujärjestelmiin, lasten kotihoidon tukeen sekä perheeseen, työhön ja hoivaan liittyviin kysymyksiin

Lina van Aerschot

Lina van Aerschot
• YTM (Tampereen yliopisto)
• Tutkija, sosiaalipolitiikan jatko-opiskelija
• Tutkimustyö kohdistuu erityisesti vanhushoivapolitiikkaan ja siihen miten sosioekonominen tausta vaikuttaa vanhojen ihmisten hoivapalveluiden käyttöön.

Tapio Rissanen

Tapio Rissanen
• YTM (Tampereen yliopisto)
• Tutkija, sosiaalipolitiikan jatko-opiskelija
• Tutkimuskohteena työ- ja perhepolitiikan kysymykset, kuten naisten työssäkäynti, lasten kotihoidon tuen käyttö ja sen vaikutukset vanhempien työuriin, työelämän tasa-arvo ja sen edistäminen työpaikkojen arjessa.

Jorma Sipilä

Jorma Sipilä
• VTT 1976 (Helsingin yliopisto)
• Sosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalityön professori Tampereen yliopistossa vuodesta 1982.
• Yliopiston rehtori 1998-2004 ja kansleri 2004-
• Vieraileva tutkija/vanhempi tutkija Columbian (1989), Kalifornian (1990 ) Kentin (1994) yliopistoissa
• Januksen päätoimittaja 1996-97
• International Journal of Social Welfare -lehden toimituskunnassa.

Liina Sointu

Liina Sointu
• YTM (Tampereen Yliopisto)
• Tutkija, sosiaalipolitiikan jatko-opiskelija
• Kiinnostuksen kohteet: vanhojen ihmisten hoiva, hoivan tilat, erityisesti koti hoivan tilana

Heli Valokivi

Heli Valokivi
• YTT (Tampereen yliopisto)
• sosiaalityön yliassistentti, Tampereen yliopiston Porin yksikkö
• Asiantuntemus ja kiinnostuksen kohteet: asiakkaan asema ja asiakasosallisuus, yksilökohtainen palveluohjaus (case management), kriminaalihuoltotyö, vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä

Minna Zechner

Minna Zechner
• YTT (Tampereen yliopisto)
• Tutkija
• Tutkimustyö kohdistunut erityisesti työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamiseen, lasten ja vanhusten hoivaan, vertailevaan tutkimukseen ja transnationaalisuuteen

Tutkimusryhmän projekteissa ovat lisäksi toimineet harjoittelijoina:

Outi Jaakkola, 2006
Kati Pynnönen, 2006
Jukka Syväterä, 2005

ylös;